Hej och välkommen. Du kan nå mig på nisse@mail.i2p.


2021-04-05

Strindberg skriver att muslimernas böneutrop är "uppbyggeligt" och ett "stort glatt budskap". Vad säger svärjisarna om det??

Tidigt på morgonen ropas därtill: Das Gebet ist besser als der Schlaf. På gator, på torg, i bodar och på näringsställen, överallt följes uppmaningen till bön! Är det icke ståtligt att se en hel nation, där ingen blyges vid sin Gud! ingen enda; och där man fem gånger om dagen ropar ut det stora glada budskapet om Herren, allförbarmaren, som icke överger dig eller förskjuter dig? Och är det icke uppbyggligt att mitt i dagens tunga och solkiga sysslor, höra en röst uppifrån, som betygar, utan att vilja övertyga, att Gud är Gud!


2020-04-18

Till vad behöver man en dator? Egentligen inte till mycket alls. Den är bara en tidstjuv som tar tid från annat. Någon kanske tycker att man behöver en dator för att ordbehandla. Eller gör man det? Jag tycker det går lika bra att skriva med papper och penna. Dock förväntas det nuförtiden att i stort sett all slags text, oavsett sammanhang, ska vara dataskriven. Att i något sammanhang lämna in en handskriven text skulle uppfattas som konstigt. Jag minns när jag började använda dator för att skriva skolarbeten. Det var runt 1993. Det var inte på något sätt nödvändigt för textens skull. Jag gjorde det för att det var "coolt". Så är det fortfarande. Man använder dator trots att det hade gått lika bra med papper och penna.

Jag tycker trots allt det finns ett område där datorer är bra: Kommunikation och informationssökning. Wikipedia och Internets diskussionsforum är fantastiskta. Det här något nytt jämfört med förr då man fick gå till biblioteket för att hitta information. Eller så räcker det med biblioteket. Wikipedia och information på Internet kanske bara är onödig teknik som pålagrats och ersatt bibliotekets funktioner.


2020-01-26

När vi bodde på landet hade vi barnen på förskola inne i stan. Jag införskaffade en elcykel och cykelvagn som jag hade för att köra barnen till förskolan med. Det var ca 12 km enkel väg och varje vecka blev åtskillga elcykelmil cyklade. Två år senare flyttade vi in till stan. Jag fortsatte använda elcykeln men utan batteri, det vill säga jag använde den som en vanlig cykel. Att jag slutade använda batteriet berodde på att jag tröttnade på att behöva hålla reda på om batteriet var laddat eller oladdat, och på grund av slippa krånglet med att ta med sig batteriet (p.g.a. stöldrisken) när jag ställer cykeln vid tågstationen. Och den dagliga elcykelturen till förskolan är ersatt med en promenad eftersom vi numera bor så nära. Min slutsats är att elcyklar gör störst nytta på landet. I stan är det enklare med vanlig cykel.


2020-01-24

I "En blå bok", under rubriken "När nationer bli galna" skriver August Strindberg så här:

[...] i samma land håller staten en järnväg av hundra mils längd, och nyss kom tåget fram med 1 passagerare, vars resa kostat staten bortåt 1,000 kronor; det är självmord.
Strindberg verkar således varit kritisk mot att järnvägarna inte var lönsamma. Jag tänker på dagens debatt om höghastighetsjärnväg, att vissa anser att den inte kommer vara samhällsekonomiskt lönsam. Det verkar som att den kritiken alltid har funnits.


2020-01-04

En socialdemokratisk politiker uttryckte sig nyligen så här i Dagens Nyheter:

-Vi har fått en pluralism, som säkert har goda resultat med sig i vissa avseenden, men många känner inte igen sig i vad Sverige har blivit.
Jag tycker att man ganska ofta ser den typen av uttalanden. Någon som tycker att Sverige "har ändrats" eller "inte är sig likt". Och förändringen kopplas alltid till invandring.

För egen del ser jag många förändringar av Sverige som jag inte känner igen mig i. Till exempel att viktiga samhällsfunktioner läggs ut på offentlig upphandling där billigast och sämst vinner (Apotekstjänsthaveriet). Jag känner inte heller igen det Sverige som skapats av det fria skolvalet. Jag känner inte igen det Sverige där vi hellre umgås med appar istället för med varandra. Jag känner inte igen det Sverige där lokala handlare stänger ner eftersom vi hellre handlar på nätet. Min poäng är att det under senare år är mycket mer än invandringen som förändrat Sverige. Men det är nästan bara förändringar på grund av invandring som debatteras.


2019-12-25

Det är inte sprängningar och gängkriminalitet som skapar störst otrygghet, det gör bilismen. När det kommer till bilismen är vi som grodan som kokas långsamt och därför inte hoppar ur grytan.
Föräldrar måste hela tiden vara vaksamma när de är ute med barnen.
"Akta, det kommer bil!"
"Stopp stanna, spring inte över gatan!"
"Se upp för bilarna där framme!"
Jag tror att de flesta föräldrar kraftigt inskränker sina barns rörelsefrihet, inte på grund av gängkriminalitet, utan på grund av rädsla för att barnen kan bli påkörda. Minskad bilism skulle ge ökad trygghet.


2019-12-24

Ibland roar jag mig med att läsa gamla utgåvor av Svenska Turistföreningens årsskrift. 1909 års utgåva innehåller en reseberättelse från Blekinge, skriven av en Rosa Åkerhielm. Hon är mycket nöjd med sin vistelse i Blekinge, bortsett från besöket i Sölvesborg. Sölvesborg beskriver hon som en "krokot stad" där hon blev dåligt bemött. Att fråga efter något där "upptogs som ren impertinens". Är Sölvesborg fortfarande en krokot stad?


2019-12-23

I en blå bok kallar Strindberg skolungdomar för "små banditer" och "liderliga apor". Småborgare kallar han för "grisar". Människor i allmänhet är "härsklystna, självkära och onda". Detta bara på ett par sidor som jag läste på väg till jobbet. Strindberg hatade alla.


2019-12-22

Ett glas vatten med några isbitar i. Det går inte enkelt att hålla mängden is konstant. Beroende på omgivningstemperatur kommer isbitarna antingen smälta, eller fryser allt vatten till is. Så tänker jag om jorden. Att det finns en lagom mängd is vid polerna upprätthålls av ett känsligt system, som lätt kan tippas över i fullständig avsmältning.


2019-12-21

Höjden av dumhet är att inte kunna mottaga en faktisk upplysning. August Strindberg, En blå bok